Termékek Menü

Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

A Moare Design Kft. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 19. Cégjegyzékszám: 01-09-176208, adószám: 12986565-2-42), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Moare Design Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.babaruhaguru.hu/adatvedelem_20 címen.
A Moare Design Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenően beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését!

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Moare Design Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Moare Design Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Moare Design Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Cégnév: Moare Design Kft.
Székhely: H-1164 Budapest, Felsőmalom u. 19. Magyarország
E-mail cím: info@vampiregang.com
Telefon: +36 20 388-5400
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-176208
Nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adóigazgatósági azonosítószám: 12986565-2-42
Kereskedői engedélyszám: 5023/2007/CS
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74077/2014, NAIH-74078/2014, NAIH-74079/2014
A tájékoztató nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: H-4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a www.babaruhaguru.hu honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

A Moare Design Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése. Vásárlónak regisztráció során meg kell adnia személyes adatait, azaz a nevét, e-mail címét, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, míg a hírlevélre való feliratkozáshoz nevét és e-mail címét.

Adatkezelési felelősség

Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható. A regisztráló személy hozzájárul ahhoz, hogy a Moare Design Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről, illetve engedélyezi adatai egyéb marketing célokra történő felhasználását.

A Moare Design Kft. a neki megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a www.babaruhaguru.hu honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és a www.babaruhaguru.hu honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és a Moare Design Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Moare Design Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Moare Design Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a Moare Design Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A regisztráltak bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból, melynek kézhezvételekor a Moare Design Kft. haladéktalanul törli a kért adatokat adatbázisából. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton az 1164 Budapest, Felsőmalom u. 19. címen
 • e-mail útján az info@vampiregang.com e-mail címen

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben    található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az info@vampiregang.com e-mail címre is.

Adattovábbítás

A Vásárló által megadott adatokat  a Moare Design Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. A Moare Design Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a www.babaruhaguru.hu webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez).

A Moare Design Kft. a www.babaruhaguru.hu honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Moare Design Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A Moare Design Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók:

 • ShopRenter.hu Kft. (szerver, tárhely)
 • GLS Hungary Kft. (futárszolgálat)

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Egyéb rögzített adatok

A www.babaruhaguru.hu webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Moare Design Kft. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Moare Design Kft. www.babaruhaguru.hu honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Hírlevél

A Moare Design Kft. a www.babaruhaguru.hu honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak hírlevélre.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Moare Design Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló már feliratkozott a www.babaruhaguru.hu honlapon.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a Moare Design Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Moare Design Kft. a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. 

Adatkezelésben érintettek jogai:

Tájékoztatáshoz való jog - Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Moare Design Kft.-től bármikor írásban, a Moare Design Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@vampiregang.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Moare Design Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.
Amennyiben a Vásárló kéri, a Moare Design Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és a Moare Design Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Moare Design Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Moare Design Kft. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Moare Design Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Moare Design Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Moare Design Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha a Moare Design Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés elleni tiltakozás

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Moare Design Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Moare Design Kft. munkatársai is az info@vampiregang.com e-mail címen.

Az információk tulajdonjoga

A www.babaruhaguru.hu honlap információit a Moare Design Kft. birtokolja. A Moare Design Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik, különös tekintettel a Magyar Szabadalmi Hivatalra, ahol külön levédettük anyagainkat. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a www.babaruhaguru.hu honlapon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Nap terméke

INGYEN szállíttatjuk ki 10.000,-Ft feletti rendelésedet!

Küldj fényképet és legyél tagja illusztris bandánknak :)

A Lucky Vampire Gang webáruház árai minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Akcióink minden esetben a készlet erejéig érvényesek. A Lucky Vampire Gang® márka kizárólagos tervezője, gyártója és forgalmazója a Moare Design Kft. A Lucky Vampire Gang® márka szerzői jogi védelmét a Magyar Szabadalmi Hivatal is biztosítja. A weboldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. A www.babaruhaguru.hu oldalon és a galériában, valamint a Lucky Vampire Gang Facebook (www.facebook.com/lucky.vampire.gang ) oldalán található képek, valamint a Lucky Vampire Gang elnevezés a Moare Design Kft. jogtulajdonos szerzői tulajdonát képezik. (továbbiakban: szerző). Felhasználásuk, másolásuk kizárólag a szerző előzetesen bekért írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével, a szerző egyidejű feltüntetésével lehetséges. A forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történő jogellenes felhasználás, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető rajzokkal, grafikai mintákkal ill. más azokra utaló bármilyen egyéb megjelenésekkel való üzletszerű haszonszerzés, illetve a Lucky Vampire Gang, mint rajzolt grafikai és szövegezett ötlet saját eredetű ötletként való népszerűsítése esetén a jogellenes használatért a szerzőt az alábbi kötbér illeti:  bruttó 39.900 Ft mintánként /termékenként / vagy más olyan fizikai egységenként, melyen a tiltott jelölések találhatóak naponta. A honlap látogatója az oldalon történő böngészéssel tudomásul veszi ezen érvényes kötbérkikötést. Tájékoztatjuk, hogy kötbér nem túlzó, hiszen a Lucky Vampire Gang termékek eladásából befolyó bevétel alapján került mint elmaradt haszon kiszámításra. A nem túlzó kötbért vita esetén a bíróság sem módosíthatja.
A www.babaruhaguru.hu oldalon elhelyezett szövegek engedély nélküli (nem magáncélú, azaz nem otthoni olvasásra történő)  felhasználása díjköteles. A jogtalan felhasználás díja bruttó 19.900 Ft szavanként, naponta, melybe a pontatlan idézés is beletartozik.
A fenti szabályok betartását piackutatás formájában munkatársaink heti rendszerességgel ellenőrzik, a bizonyításra vitában a jogsértés napján felvett közjegyzői ténytanúsítást alkalmazzuk, amely közokirat.